alzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com | Río Castro 981 370 692 - 689 221 155 | Casa del mar 981 357 222 - 689 221 156

Select your language

Redes sociales - Síguenos en...

Afal Facebook Afal Twitter Afal Instagram

A Asociación presta servizos de formación sobre a enfermidade de Alzheimer e outras demencias. Por medio de diversas actividades, a entidade conciencia á sociedade sobre o impacto da enfermidade, detalla as súas características e necesidades asistenciais, terapéuticas e sociais.

Por isto, na entidade promóvese o desenvolvemento de accións formativas dirixidas a familiares e a profesionais do sector sociosanitario co obxectivo de fomentar un maior coñecemento especializado sobre a enfermidade e mellorar a atención das persoas afectadas.

formacion familiaresFormación para familiares coidadores

A formación é un piar fundamental na acción de AFAL Ferrolterra e unha necesidade para as familias. Ofrecemos asesoramento na atención que deben prestar os coidadores aos seus familiares en cursos e accións formativas concretas organizadas pola asociación. Promovemos unha serie de cursos específicos sobre diversas materias: técnicas de adaptación da contorna e produtos de apoio, mobilizacións e transferencias, animación e estimulación, comunicación ou recursos sociais dispoñibles para as familias.

Estas accións formativas levan a cabo nas instalacións da Asociación e en calquera asociación, institución ou administración que o solicite.

formacion profesionales 01Formación especializada para profesionais do sector sociosanitario

AFAL Ferrolterra organiza unha serie de accións formativas ao longo do ano dirixidas fundamentalmente a profesionais do sector.

Uns cursos cos que, como asociación, queremos profundar no coñecemento do Alzhéimer e a atención aos afectados –enfermos e familias-. Entre estas iniciativas, destaca o Curso de Coidador Sociosanitario, declarado de interese sanitario polo Servizo Galego de Saúde e acreditado pola Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía. Pero non é o único, e aquí dámosche conta de todos eles:

 • Curso de Coidador Sociosanitario (De Interese Sanitario): a través do mesmo, os participantes poden adquirir coñecementos sobre a realidade do envellecemento, dentro da sociedade actual, e a xustificación racional diso; desenvolver habilidades no coñecemento da realidade que nos incumbe, como factor primordial do bo facer do coidador; como, onde e para que, falamos de persoas dependentes; fomentar o coidado das persoas dependentes no núcleo familiar; manter as capacidades funcionais e cognitivas das persoas dependentes, minimizando na medida do posible a perda xerada pola dependencia nos seus distintos aspectos.
 • Formación en Alzhéimer e outras demencias: describe a etiología, diagnóstico, tipos e tratamento das demencias. Profúndase nas demencias máis frecuentes abordando o seu impacto e desenvolvemento característico.
 • Formación sobre o proceso de avaliación da persoa afectada por alzhéimer e outras demencias: dá a coñecer as distintas ferramentas de avaliación estandarizadas e non estandarizadas que permitan coñecer o estado cognitivo, funcional, psicolóxico, social e ocupacional da persoa con Alzhéimer. Preténdese conseguir unha valoración global do usuario que permita individualizar a intervención.
 • Formación sobre o tratamento non farmacolóxico na enfermidade de Alzhéimer: describe as distintas terapias para o tratamento das áreas afectadas na persoa con alzhéimer ou outras demencias (cognitivas, funcionais, psicolóxicas e ocupacionais), co obxectivo de retardar o progreso da enfermidade e manter unha adecuada calidade de vida.
 • Animación social no alzhéimer: mostra os efectos da enfermidade no ámbito social e familiar. Achega ferramentas de carácter lúdico para manter a integración social da persoa enferma na súa contorna.
 • Formación sobre técnicas de mantemento das actividades da vida diaria no Alzhéimer e outras demencias: describe como repercute a enfermidade no desempeño das actividades da vida diaria segundo a fase da doenza para coñecer as distintas técnicas e estratexias posibles para promover a máxima autonomía persoal.
 • Formación sobre recursos sociais para persoas dependentes: sinala as implicacións a nivel comunitario que supón a enfermidade de alzhéimer e outras demencias. Aborda as necesidades e recursos formacion profesionales 02asistenciais dispoñibles a nivel social como apoio á persoa dependente e os seus coidadores.
 • Alzhéimer e familia: dá a coñecer o impacto psicolóxico da enfermidade sobre a familia: describe ao coidador principal, as súas características e os posibles riscos do desempeño dese rol. Describe a sobrecarga do coidador e achega estratexias, recursos e técnicas de afrontamiento e manexo de emocións para reducir a devandita sobrecarga.
 • Alteracións de comportamento nas demencias: Abórdase a sintomatoloxía e os sinais que poden anticipar unha deterioración cognitiva, a descrición de como adoitan cursar as demencias centrándose principalmente nas distintas fases do Alzheimer e nas alteracións de comportamento
 • Formación en técnicas de adaptación da contorna e produtos de apoio: detalla as técnicas de adaptación da contorna para adecuar o medio ás necesidades da persoa con alzhéimer promovendo a seguridade e a máxima autonomía persoal. Describe os distintos produtos de apoio existentes para apoiar no desempeño das actividades da vida diaria facilitando o coidado aos coidadores.
 • Mobilizacións e transferencias de persoas dependentes: Aborda dunha forma moi práctica as mobilizacións e transferencias da persoa dependente, as mellores posturas para previr problemas circulatorios e cutáneos derivados do encamado/a e os materiais existentes para previr esa problemática. Tamén se abordan as técnicas para mover, cambiar de lugar e sentar á persoa enferma de maneira que non haxa ningún tipo de lesión nin no enfermo nin no coidador.
Xunta de Galicia
Ministerio Sanidad
Ministerio interior
Concello de Ferrol
Concello de Narón
Deputación Coruña
Fagal
Ceafa
Concello de Ares
Concello de Cedeira
Universidade da Coruña
Fundación Barrié
Fundación Roviralta
La Caixa
Concello de Pontedeume
Cabanas Rural - Asociación de mulleres
logo pie
Homologado pola Consellería de Traballo para a impartición de accións formativas
Entidade declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do interior
 
fondos europeos next generation afal   plan recuperacion transformacion resilencia afal
 
Centros de día
 
ico ubiacionC/ Río Castro 43-45 Baixo - 15404 - Ferrol (A Coruña) - 981 370 692 - 689 221 155
ico ubiacionCarretera Alta, 14, 15401 - Ferrol (A Coruña) - 981 357 222 - 689 221 156
Contacta connosco
 
ico correoalzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com Contactar
ico canalCanal de denuncias, fai a túa denuncia aquí Denunciar