alzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com | Río Castro 981 370 692 - 689 221 155 | Casa del mar 981 357 222 - 689 221 156

Select your language

Redes sociales - Síguenos en...

Afal Facebook Afal Twitter Afal Instagram

Os centros de día da Entidade son servizos sociosanitarios e de apoio familiar que ofrecen unha atención integral, especializada e terapéutica a persoas con demencia, maximizando as súas capacidades residuais ecentro dia rio castro promovendo o mantemento na súa contorna habitual, facilitando un tempo de descanso ao familiar.

En ambos os centros terapéuticos de AFAL Ferrolterra levan a cabo unha serie de terapias coa finalidade de atrasar o máximo tempo posible a evolución da enfermidade. Terapias coas que estimular as capacidades dos usuarios, adaptadas á fase da enfermidade na que se atopen e, sobre todo, que resulten atractivas e gratificantes para eles.

Un equipo de profesionais (terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos e educadores sociais) guía as sesións, que se suceden ao longo de mañá e tarde. Técnicas e estratexias coas que activar, estimular e adestrar as capacidades e funcións cognitivas dos nosos usuarios a través de diferentes ferramentas. Orientación á realidade, psicoestimulación cognitiva, reminiscencia, gerontogimnasia, novas tecnoloxías, musicoterapia… son moitos e variados os talleres.

Os obxectivos dos Centros de Día en relación coa persoa afectada por unha demencia son:centro dia casa del mar

 • Ofrecer terapias de estimulación adecuadas a cada usuario/a que atrasen a evolución da enfermidade o máximo posible.
 • Potenciar as capacidades físicas, cognitivas e funcionais dos/as usuarios/as.
 • Estimular e adestrar as actividades da vida diaria para manter o maior grao de independencia posible.
 • Fomentar as relacións sociais dentro e fóra do centro.
 • Evitar o illamento social producido pola perda de capacidades dos/as usuarios/as.
 • Realizar actividades que provoquen o aumento da autoestima e autoconfianza.

Con respecto á familia, os Centros de Día perseguen os seguintes obxectivos:

 • Manter unha comunicación bidireccional continuada entre a familia e os técnicos do centro sobre a dinámica do mesmo e a evolución do familiar afectado.
 • Prestar apoio psicolóxico ás familias que se ocupan do coidado das persoas enfermas.
 • Formar aos coidadores-familiares en cuestións específicas relativas a calquera ámbito da enfermidade, así como no adestramento de habilidades para afrontala.
 • Asesorar sobre os recursos sociais que puidesen serlles de utilidade e, no seu caso, tramitalos.

A entidade xestiona dous centros de día especializados. En ambos os centros ofértase os seguintes servizos:

 • Avaliación e seguimento a nivel cognitivo, social, funcional, psicolóxico e ocupacional.
 • Plan de atención individualizado: Terapias de estimulación.
 • Apoio nas actividades básicas da vida diaria.
 • Servizo de apoio familiar:
 • Servizo de orientación, información e asesoramento.
 • Programa de intervención psicolóxica:
 • Grupos formativos e de axuda mutua para familias
 • Apoio psicolóxico individual
 • Asesoramento en adaptación da contorna e produtos de apoio.

 

CENTRO DE DÍA TERAPÉUTICO AFAL FERROLTERRA.

Centro de titularidade da Asociación situado na rúa Río Castro 43-45, baixo, na cidade de Ferrol.video casa del mar

O horario de apertura do centro é desde as 9:00 ata as 19:00 horas, podendo escoller entre xornada completa (8 horas) ou media xornada (4 horas).

De forma opcional, pódese solicitar adicionalmente os seguintes servizos:

 • Logopedia individual.
 • Fisioterapia individual.
 • Servizo de comedor.
 • Podoloxía.
 • Salón de peiteado.
 • Servizo de transporte.
 • Servizo de respiro familiar de sábados.

 

CENTRO DE DÍA DA REDE PÚBLICA DE ALZHEIMER DA XUNTA DE GALICIA.

Situado na Estrada Alta do Porto, s/n Ferrol, na antiga Casa do Mar da cidade.video rio castro

Centro de día público xestionado pola Entidade. O horario de apertura do centro é desde as 8:00 ata as 20:00 horas.

De forma opcional, pódese solicitar adicionalmente os seguintes servizos:

 • Servizo de transporte adaptado.
 • Podoloxía.
 • Salón de peiteado.
 • Servizo de comedor.
Xunta de Galicia
Ministerio Sanidad
Ministerio interior
Concello de Ferrol
Concello de Narón
Deputación Coruña
Fagal
Ceafa
Concello de Ares
Concello de Cedeira
Universidade da Coruña
Fundación Barrié
Fundación Roviralta
La Caixa
Concello de Pontedeume
Cabanas Rural - Asociación de mulleres
logo pie
Homologado pola Consellería de Traballo para a impartición de accións formativas
Entidade declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do interior
 
fondos europeos next generation afal   plan recuperacion transformacion resilencia afal
 
Centros de día
 
ico ubiacionC/ Río Castro 43-45 Baixo - 15404 - Ferrol (A Coruña) - 981 370 692 - 689 221 155
ico ubiacionCarretera Alta, 14, 15401 - Ferrol (A Coruña) - 981 357 222 - 689 221 156
Contacta connosco
 
ico correoalzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com Contactar
ico canalCanal de denuncias, fai a túa denuncia aquí Denunciar