alzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com | Río Castro 981 370 692 - 689 221 155 | Casa del mar 981 357 222 - 689 221 156

Select your language

Redes sociales - Síguenos en...

Afal Facebook Afal Twitter Afal Instagram

A atención psicolóxica a familiares coidadores de enfermos de alzhéimer e outras demencias é fundamental e precisa dunha serie de accións destinadas a ofrecer apoio ante as reaccións e dificultades emocionais que poden xurdir no coidador ao longo da enfermidade. AFAL axuda a favorecer a aceptación e un afrontamiento adaptativo ao longo da evolución da enfermidade, fomentando comportamentos e emocións adecuadas á situación. Ademais, o apoio psicolóxico que brindamos permite acompañar e ofrecer soporte emocional para motivar ás familias no proceso do coidado.

Fomentamos espazos de intercambio de experiencias con outras persoas que se atopan na mesma situación para evitar ou diminuír a percepción de soidade e illamento do coidador familiar e mellorar o manexo da sintomatoloxía propia da demencia. Ofrecemos apoio e asesoramento para reducir o risco de claudicación do coidador principal e fomentamos a idea de “coidarse para coidar”.

O noso equipo de psicólogas ofrece os seguintes servizos:reunion familias

  • Información, asesoramento e orientación: proporcionamos información á familia ante o diagnóstico e enfermidade, asesoramos sobre o manexo de síntomas e orientamos sobre os tratamentos dispoñibles. Expomos un asesoramento de acordo ás necesidades detectadas e recursos dispoñibles para facilitar o coidado e a relación coidador-coidado e fomentamos no coidado a percepción de autoeficacia nos coidados.
  • Reunións formativas para familiares: ofrecemos un lugar de encontro entre familiares e profesionais no cal se comparten coñecementos, dúbidas e experiencias para facilitar o coidado. Están orientados á mellora do coidado dotando ao familiar de recursos para o manexo da sintomatoloxía consecuente á enfermidade, mellorar a relación entre coidador-coidado, favorecer a posta en marcha de medidas de autocuidado e mellorar a percepción de autoeficacia que eviten sentimentos de frustración e de sobrecarga.
  • Grupos de axuda mutua: abrimos espazos terapéuticos que posibiliten o intercambio e o desenvolvemento persoal, así como o adecuado rol do coidador, evitando ou minimizando a Síndrome do Coidador. A través deles preténdese promover unha contorna de comprensión e aceptación, dotar á persoa de estratexias de afrontamiento e recursos emocionais adaptativos, fomentar o sentimento de autoeficacia e autoestima, potenciar as relacións interpersoais, saír do illamento e fomentar que o coidador se coide dedicando tempo a si mesmo.
  • Apoio psicolóxico individual: realizamos intervencións directas e personalizadas co coidador para a abordaxe de síntomas de sobrecarga. Mediante estas sesións realízase unha valoración individual sobre asintervencion indivilualizada dificultades actuais e trabállase o potenciar a expresión emocional, o fomento de estratexias de afrontamiento adaptativas e de solución de problemas, así como o fomento de hábitos de autocuidado.
  • Sesións de psicoterapia: brindamos apoio psicoterapéutico individual a familiares que presenten, segundo a valoración diagnóstica previa, sintomatoloxía ansioso-depresiva.
  • Atención familiar e de mediación: este servizo está destinado a prestar apoio ao conxunto da familia para axudar no proceso de adaptación que supón o impacto do diagnóstico. O obxectivo desta abordaxe é axudar a unificar os coidados entre todos os membros da unidade familiar, alcanzar unha canle de comunicación adecuado entre eles que facilite a relación e minimizar os conflitos.
  • Atención no duelo: con este servizo damos apoio no proceso de duelo que en ocasións pode ser dificultoso asociado á perda dun familiar afectado pola enfermidade. Ofrécese un acompañamento das familias ante a despedida, a asunción de novos roles e a súa integración na comunidade.
Xunta de Galicia
Ministerio Sanidad
Ministerio interior
Concello de Ferrol
Concello de Narón
Deputación Coruña
Fagal
Ceafa
Concello de Ares
Concello de Cedeira
Universidade da Coruña
Fundación Barrié
Fundación Roviralta
La Caixa
Concello de Pontedeume
Cabanas Rural - Asociación de mulleres
logo pie
Homologado pola Consellería de Traballo para a impartición de accións formativas
Entidade declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do interior
 
fondos europeos next generation afal   plan recuperacion transformacion resilencia afal
 
Centros de día
 
ico ubiacionC/ Río Castro 43-45 Baixo - 15404 - Ferrol (A Coruña) - 981 370 692 - 689 221 155
ico ubiacionCarretera Alta, 14, 15401 - Ferrol (A Coruña) - 981 357 222 - 689 221 156
Contacta connosco
 
ico correoalzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com Contactar
ico canalCanal de denuncias, fai a túa denuncia aquí Denunciar