alzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com | Río Castro 981 370 692 - 689 221 155 | Casa del mar 981 357 222 - 689 221 156

Select your language

Redes sociales - Síguenos en...

Afal Facebook Afal Twitter Afal Instagram

O presente sitio web www.alzheimerferrolterra.es é titularidade de AFAL FERROLTERRA (en diante Afal). O acceso ao sitio web implica a aceptación do usuario das normas de uso que se establecen para o mesmo, así como a aceptación do contido da cláusula de Exención de responsabilidade e dos Dereitos da Propiedade Intelectual e Industrial aplicable. O usuario deberá consultar as condicións específicas que se establecen para o acceso e uso de determinados servizos dentro da presente Web site. O acceso aos devanditos servizos implica igualmente a aceptación das devanditas cláusulas polo usuario.

I.Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial

A reprodución total ou parcial do contido da presente Web limítase á autorización expresa de Afal. O usuario do presente sitio web comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, transformar ou modificar os contidos do sitio web, incluídos marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, xa sexan titularidade de Afal ou de terceiros, a menos que conte coa autorización do titular dos dereitos, nin a suprimir manipular ou de calquera forma alterar o "copyright".

II. Exención de Responsabilidade.

1. No sitio web albérgase información proveniente tanto de fontes propias como de terceiros, cun obxectivo puramente informativo quedando eximida Afal de calquera responsabilidade que se derive da inexactitud dos devanditos contidos. O acceso ao sitio web é gratuíto e non xera relación comercial, contractual ou profesional algunha entre os seus usuarios e Afal.

2. No sitio web inclúense ligazóns e hipervínculos a outras páxinas Web que posibilitan o acceso ao usuario a prestacións, información e/ou servizos ofrecidos por terceiros e que non pertencen nin se atopan baixo o control de Afal. Afal non se fai responsable da información contida nos mesmos.

3. Afal non responderá en ningún caso do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario xa sexa no acceso ao sitio web ou no uso das informacións contidas neste así como no acceso ás ligazóns e hipervínculos contidos na presente Web site.

4. Afal poderá modificar, sen previo aviso, a información contida no sitio web así como a súa configuración e presentación.

5. Nos servizos do sitio web que permiten ao usuario incluír opinións propias, que en todo caso deberán respectar os dereitos á honra e á intimidade e persoal e familiar dos demais usuarios e de terceiros, Afal non se fai responsable das opinións vertidas polos usuarios e recoñece a súa potestade de retirar e non publicar os contidos que non respecten devanditos principios ou considere que atentan contra os dereitos fundamentais recoñecidos na normativa vixente.

6. Ao visitar o sitio web o navegador automaticamente envía a súa dirección IP, o tipo de navegador e outra información, o usuario autoriza a Afal a utilizar a devandita información para accións de márketing, xeración de estatísticas e mellora do sitio web. O usuario pode utilizar a configuración do seu navegador para deshabilitar o uso de cookies.

7. Afal ou Google Analytics pode almacenar información de seguimento da actividade do usuario no sitio web, incluíndo proveniencia, páxinas vistas, tempo empregado, información descargada e calquera actividade realizada polo usuario no sitio web. O usuario autoriza a Afal a utilizar a devandita información para accións de márketing, xeración de estatísticas e mellora do sitio web.

III.Protección de datos

Os datos de carácter persoal almacenados por Afal para a prestación dos servizos incluídos no presente sitio web estarán suxeitos ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal ou lexislación vixente que a substitúa, así como á súa normativa de desenvolvemento.
En cumprimento da LOPD (L.Ou. 15/1999, do 13 de decembro)
Afal Ferrolterra con CIF: G-15620628 e domicilio en:
C/Río Castro 43-45 Bajo,
15404 - Ferrol ( A Coruña)
España
Infórmalle de que os seus datos persoais van ser incorporados a un ficheiro titularidade da empresa. A finalidade do presente ficheiro é poder realizar unha eficaz xestión da súa solicitude a fin de poder enviarlle a resposta requirida. Devanditos datos persoais non serán cedidos a ningún tipo de organización, nin pública nin privada, quedando baixo a plena responsabilidade de Afal Ferrolterra. Os afectados poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición fronte ao Responsable do Ficheiro na seguinte dirección:
C/ Río Castro 43-45 Bajo.
15404 - Ferrol (A Coruña)
España
Ou mediante o envío dun e-mail á dirección This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xunta de Galicia
Ministerio Sanidad
Ministerio interior
Concello de Ferrol
Concello de Narón
Deputación Coruña
Fagal
Ceafa
Concello de Ares
Concello de Cedeira
Universidade da Coruña
Fundación Barrié
Fundación Roviralta
La Caixa
Concello de Pontedeume
Cabanas Rural - Asociación de mulleres
logo pie
Homologado pola Consellería de Traballo para a impartición de accións formativas
Entidade declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do interior
 
fondos europeos next generation afal   plan recuperacion transformacion resilencia afal
 
Centros de día
 
ico ubiacionC/ Río Castro 43-45 Baixo - 15404 - Ferrol (A Coruña) - 981 370 692 - 689 221 155
ico ubiacionCarretera Alta, 14, 15401 - Ferrol (A Coruña) - 981 357 222 - 689 221 156
Contacta connosco
 
ico correoalzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com Contactar
ico canalCanal de denuncias, fai a túa denuncia aquí Denunciar